Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 167
  • Tất cả: 29,026
Đăng nhập
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên

PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN TRUNG Thời điểm: Ngày 20/12/2017 Biểu M6-TCCB
TT Họ và tên Chức vụ    Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc  Quê quán
(Xã, huyện, tỉnh)
Hộ khẩu thường trú
(xã, huyện, tỉnh)
Nơi cư trú hiện nay
(xã, huyện)
Đảng viên Trình độ chuyên môn Trình độ khác  Tuyển dụng, hợp đồng Tháng, năm về đơn vị Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số Lương hiện hưởng Gia đình Họ tên người và Địa chỉ cần báo tin, SĐT nếu có
Nam Nữ Ngày
kết nạp
Ngày
chính thức
Khi được tuyển dụng Hiện tại Lý luận Chính trị Quản lý
giáo dục
Tin học Tiếng
Anh
Chứng
chỉ khác
(Ghi cụ thể)
Đã được tuyển dụng Hợp đồng trong biên chế Hợp đồng thỏa thuận Hệ số Mốc tăng lương Họ và tên Chồng (vợ) Đơn vị công tác Số
con
Họ và tên
người báo tin
SĐT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 Dương Cao Lĩnh Hiệu trưởng 15/6/1977   Kinh Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 07/10/2003 07/10/2004 CĐ Văn-Sử ĐH Sử SC SC CC     9/2000     9/2016 GV THCS hạng II V.07.04.11 3,99 3/2016 Trần Thị Kim Ngọc Trường TH số 2 KYT 2 Trần Thị Kim Ngọc 0986299708
2 Phùng Thị Hồng Phó hiệu trưởng   01/7/1980 Kinh Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh phúc TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 22/12/2007 22/12/2008 ĐH Văn ĐH Văn           9/2003     9/2011 GV THCS hạng II V.07.04.11 3,66 3/2016 Phạm tiến Nam Phòng TN&MT Văn Bàn 1 Phạm tiến Nam 0988820324
3 Nguyễn Thị Lan TTCM tổ KHXH   27/7/1979 Kinh Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 15/10/2008 15/10/2009 CĐ Văn-Sử CĐ Văn-Sử           9/2002     9/2002 GV THCS hạng III V.07.04.12 3,65 9/2017 Trương Quốc Hoàn Mỏ sắt Quý Xa Việt Trung 2 Trương Quốc Hoàn  
4 Hà Thị Ngọc Vân TPCM tổ KHXH   11/10/1984 Kinh Động Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 31/3/2017   ĐH Mĩ thuật ĐH Mĩ thuật           9/2009     10/2011 GV THCS hạng II V.07.04.11 2,67 10/2015 Ngô Quang Vịnh THCS Chiềng Ken 1 Ngô Quang Vịnh 0915478006
5 Lương Thị Hằng Giáo viên, CTCĐ   18/10/1981 Kinh Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 02/9/2008 02/9/2009 CĐ Văn-Sử ĐH Văn           9/2002     02/2012 GV THCS hạng III V.07.04.12 3,34 11/2017 Nguyễn Đình Thóa Thi Hành Án DS 2 Nguyễn Đình Thóa 0916129673
6 Nguyễn Thị Phương Giáo viên   20/11/1982 Kinh Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 12/1/2013 12/1/2014 CĐ Văn-Sử ĐH Văn           9/2004     8/2010 GV THCS hạng III V.07.04.12 3,04 3/2017     1 Nguyễn Văn Tấp 0917186855
7 Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên   10/9/1988 Tày Hoà Mạc, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn     ĐH Địa lí ĐH Địa lí           9/2012     9/2013 GV THCS hạng II V.07.04.11 2,67 9/2016 Trần Văn Quân THCS Khánh Yên Hạ 1 Trần Văn Quân 0943487965
8 Phạm Thu Nga Giáo viên   10/9/1985 Kinh Hưng Long, Yên Lập, Phú Thọ Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú Thọ Khánh Yên Trung, Văn Bàn 22/6/2014 22/6/2015 ĐH Âm nhạc ĐH Âm nhạc     CC CC   2/2010     02/2010 GV THCS hạng II V.07.04.11 3,0 8/2016 Đinh Văn Phú UBND Xã  2 Đinh Văn Phú  
9 Lê Thu Luyến Giáo viên   09/3/1986 Kinh Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Tây Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Trung, Văn Bàn 22/6/2014 22/6/2015 ĐH Tiếng anh ĐH Tiếng anh       ĐH   9/2009     9/2009 GV THCS hạng II V.07.04.11 3,0 9/2016 Trương Quang Diệu Trạm TT ,  Lào cai 2 Trương Quang Diệu 0975554186
10 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên   01/11/1979 Kinh Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 22/12/2002 22/12/2003 CĐ Văn-Sử ĐH Sử TC   CC   Hmông 9/2001     9/2016 GV THCS hạng II V.07.04.11 3,99 3/2017 Hoa Văn Inh CA huyện VB 2 Hoa Văn Inh 0972252064
11 Lục Thị Võ Giáo viên   22/12/1963 Kinh Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Trung, Văn Bàn     TC  CĐ Văn           9/1981   9/1992 GV THCS hạng III V.07.04.12 4,89 9/2016 Hoàng Thanh Nghiệp     Hoàng Thanh Nghiệp  
12 Nguyễn Bích Ngọc TPCM tổ KHTN   05/10/1980 Kinh TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 12/1/2013 12/1/2014 CĐ Toán-Lí ĐH Toán           9/2002     9/2004 GV THCS hạng III V.07.04.12 3,65 9/2017 Nguyễn Tuấn Anh TH Khánh Hạ 2 Nguyễn Tuấn Anh 01244429494
13 Hoàng Thị Chuyền TPCM tổ KHTN   02/02/1986 Tày Làng Giàng, Văn Bàn, Lào Cai Làng Giàng, Văn Bàn, Lào Cai Làng Giàng, Văn Bàn 05/6/2011 05/6/2012 CĐ Sinh-TD CĐ Sinh-TD           3/2008     9/2011 GV THCS hạng III V.07.04.12 2,72 3/2014 Phùng Văn Toại Đồn BP,  Mường Khương 2 Phùng Văn Toại 0914720767
14 Lưu Đình Phú Giáo viên 06/11/1976   Kinh Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 22/6/2014 22/6/2015 CĐ Toán-Lí ĐH Toán     CC     9/2001     02/2012 GV THCS hạng III V.07.04.12 3,65 5/2017 Hoàng Thanh Hòa MN Liêm Phú 2 Hoàng Thanh Hòa 0976083761
15 Lý Thị Uyên Giáo viên   01/8/1988 Dáy Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Thượng, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Thượng, Văn Bàn 31/3/2017   ĐH Sinh-Hóa ĐH Sinh-Hóa           9/2011     9/2011 GV THCS hạng II V.07.04.11 2,67 9/2015 Đinh Chiến Hòa UBND xã Nậm Xé 1 Đinh Chiến Hòa  
16 Vũ Xuân Thành Giáo viên 15/9/1983   Kinh Khánh Yên Thượng, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Trung, Văn Bàn 12/1/2013 12/1/2014 CĐ Thể chất ĐH Thể chất     CC     9/2005     8/2009 GV THCS hạng II V.07.04.11 3,33 12/2014 Đỗ Thị Nguyệt MN Chiềng Ken 2 Đỗ Thị Nguyệt 0977927285
17 Bùi Anh Tuấn Giáo viên 01/11/1980   Kinh La Sơn, Bình Lục, Hà Nam TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 22/6/2014 22/6/2015 CĐ Toán-Lí ĐH Tin học     ĐH     9/2003     01/2011 GV THCS hạng II V.07.04.11 3,66 9/2016 Hoàng Mai Huyền UBND xã Làng Giàng 2 Hoàng Mai Huyền 0988808440
18 Lê Thu Hường Giáo viên   10/10/1978 Kinh Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn 03/2/2009 03/2/2010 CĐ Toán-Lí ĐH Toán           9/1999     8/2017 GV THCS hạng II V.07.04.11 4,32 11/2017 Nguyễn Minh Luyện CA huyện VB 2 Nguyễn Minh Luyện 0985431792
19 Đỗ Thị Loan Giáo viên   19/12/1982 Kinh Yên Minh, Yên Định, Thanh Hóa TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai TT Khánh Yên, Văn Bàn     CĐ Toán-Lí ĐH Toán     CC   Hmông 9/2006     11/2017 GV THCS hạng II V.07.04.12 3,03 9/2015 Phạm Hồng Hải THCS&THPT Nội Trú 1 Phạm Hồng Hải 0978919933
20 Lưu Thị Phượng Liên TT tổ Văn phòng   01/01/1980 Kinh Đại Minh, Yên Bình, Yên Bái TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Thượng, Văn Bàn       TC Văn thư     CC CC   10/2002           2,25 11/2016 Cao Đắc Phong   2 Cao Đắc Phong  
21 Lự Văn Tem Nhân viên 17/5/1984   Xa phó Sơn Thủy, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Thượng, Văn Bàn, Lào Cai Khánh Yên Thượng, Văn Bàn 13/8/2012 13/8/2013 CĐ Văn-GDCD CĐ Văn-GDCD           9/2008     8/2017     2,72 9/2015 Hà Thị Thức   2 Hà Thị Thức 01292225206
Khánh Yên Trung, ngày 28 tháng 12 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !